Έργα

Τα δάπεδα της εταιρείας βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους όπως σπίτια, γραφεία, καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, θέατρα, σε αθλητικούς χώρους, σε όλη την Ελλάδα και πλέον και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Ασίας.