Ξενοδοχεία

Lindos Blu Luxury Hotel & Suites • Ρόδος

Στο πολυβραβευμένο LINDOS BLU στη Ρόδο σε μια μοναδική γεωφυσική τοποθεσία, για την κατασκευή και τη διακόσμηση επιλέχθηκαν υλικά στα χρώματα του βουνού και της θάλασσας. Οι εξωτερικές επενδύσεις και τα δάπεδα έχουν γίνει με ΙΡΟΚΟ DECK και στους εσωτερικούς χώρους έχει χρησιμοποιηθεί το OAK PORTOFINO της KAHRS.