Καταστήματα

Legrand • Νέο Ψυχικό

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του καταστήματος έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ. Σκοπός των αρχιτεκτόνων ήταν η κατασκευή ενός απλού αλλά με προσωπικότητα χώρου στον οποίο να αναδεικνύονται τα υλικά της LEGRAND. Το υλικό OAK LINNEA BASIC 3-strip που χρησιμοποιήθηκε στο έργο, είναι μια από τις πλέον εργονομικές και χαμηλού κόστους λύσεις της KAHRS χωρίς να φείδεται υψηλής αισθητικής και ποιότητας.