Για κάθε ένα από τα είδη μας διατίθενται σοβατεπιά σε διάφορες διαστάσεις και σχέδια ανάλογα την αισθητική του εκάστοτε πελάτη και στυλ του κάθε χώρου είτε από ξύλο ίδιο με του δαπέδου επιλογής είτε από άλλα υλικά όπως κόντρα πλακέ θαλάσσης ή MDF. Επίσης διατίθενται τελειώματα (πομπέ, «Γ», «Τ») καθώς και προφίλ σκάλας καθώς και όλα τα υλικά που χρειάζονται για την τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (καδρόνια, τάβλες, κόντρα πλακέ θαλάσσης, αστάρια, κόλλες, υποστρώματα κτλ)