Κατοικίες

Κατοικία στη Γλυφάδα

Ανασχεδιασμός και ολοκλήρωση ημιτελούς διαμερίσματος σε συνεργασία του πολιτικού μηχανικού Δημητρίου Μήλα και της εταιρείας STOFA HOME IDEAS. Λιτές γραμμές και πρακτικότητα στους χώρους. Η επιλογή του δαπέδου έγινε με γνώμονα το αισθητικό δέσιμο με τη μοντέρνα κουζίνα σχεδιασμού και κατασκευής της STOFA HOME IDEAS. Το δάπεδο που επελέγη είναι το OAK RUSTIC LIGHT BROWN.