Ξενοδοχεία

Ξενοδοχείο Pilot • Κρήτη

Το ξενοδοχείο PILOT είναι τόσο κοντά στη θάλασσα, που είναι σα να αποτελεί προέκταση της παραλίας. Γι’ αυτό έχει δοθεί και τόση έμφαση στη δημιουργία ζεστών εξωτερικών χώρων οι οποίοι έχουν επενδυθεί με ΙΡΟΚΟ DECK.