Κατοικίες

Εξοχική κατοικία στη Σκιάθο

Σε αυτή τη νεόδμητη κατοικία στη Σκιάθο το δάπεδο επελέγη με βάση την όσο το δυνατόν πιο έντονη και ταλαιπωρημένη επιφάνεια σε υπόλευκα χρώμα. Η εφαρμογή του δαπέδου ΟΑΚ DUSSATO της KAHRS πληρούσε απόλυτα τις ζητούμενες προδιαγραφές και δικαίωσε την επιλογή των πελατών.