Κατοικίες

Κατοικία στην Εκάλη

Η μελέτη και ο σχεδιασμός της κατοικίας έγινε από το αρχιτεκτονικό γραφείο Δημήτρη Ησαΐα και Τάση Παπαϊωάννου. Το δάπεδο έχει επενδυθεί με OAK SELECT UV OIL και στους τοίχους έχει γίνει ένας πολύ ιδιαίτερος συνδυασμός ΤΕΑΚ και μπετόν.