Ξενοδοχεία

Astir Odysseus Resort & Spa • Κώς

Μεγάλου μεγέθους και υψηλής ποιότητας ξενοδοχειακή μονάδα στην Κω στην οποία έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη δημιουργία εξωτερικών χώρων και αυλών με άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Το δάπεδο που έχει χρησιμοποιηθεί είναι IROKO DECK.